Нашият модел за устойчиво развитие

Моделът за устойчиво развитие на SOL има за цел да създаде икономически растеж, като същевременно намали въздействието на своите дейности върху околната среда и опази здравето и безопасността на своите служители и по този начин да си гарантира устойчиво развитие.

Ние сме наясно, че очакванията на акционерите винаги трябва да бъдат балансирани с очакванията на всички онези, които се свързват с компанията, защото те също имат законни интереси.

Този модел на управление, е приет за да се гарантира, че целите на устойчивото развитие са достигнати и се базира на системите на корпоративно управление, вътрешен контрол и интегрираното управление на качеството на услугите, безопасността на служителите и опазването на околната среда.

Всяка година, СОЛ публикува Доклад за Устойчивост, който може да бъде разгледана и изтеглен от тази страница на сайта на SOL Group.