СОЛ България ЕАД предлага технически газове, които намират различни приложения в металургията, химическата и нефтохимическата промишленост, хранително-вкусовата промишленост, в заваряването, рязането, и други.
 
Най-значимия дял на техническите газове и смеси в индустрията, е обработката на метали в процесите TIG / MIG / MAG заваряване, лазерно заваряване, плазменодъгово заваряване, лазерно рязане, рязане чрез горене, рязане чрез топене, плазменодъгово рязане. Сред намиращите широко приложение при заваряване в практиката са: Аргон /Ar/, Въглеродният диоксид /СО2/ и смеси между аргон, въглероден диоксид, хелий, кислород, в различно процентно съдържание. Те се използват при механично, роботизирано и автоматизирано заваряване. Основното им предназначение е защита на разтопения метал при образуването на заваръчния шев от въздействие на атмосферните условия и подпомагане на качественото пренасяне на метала от електрода.