Здравето е едно от най-важните неща за човека. За това СОЛ България ЕАД се стреми да помага на медицината като произвежда и доставя медицински газове, чието качество е в съответствие с изискванията и нормативите на Европейската Фармаскопея.


     По-конкретно нашата дейност е в следните области:

  • Доставка на медицински газове за медицинските заведения.
  • Изграждане на инсталации за медицински газове, вакуум централи и компресорни станции за медицински въздух.
  • Организация и управление на газовото стопанство.
  • Доставка и монтаж на технически изделия за употреба на медицински газове.
  • Проектиране и изграждане на криогенни банки.
  • Внедряване на системи за автоматизирано проследяване движението и използването на стоманените бутилки и дюарови съдове в болницата.
  • Предоставяне под наем на криогенни съдове и стоманени бутилки за медицински газове.

За по-подробно представяне на дейността НАТИСНЕТЕ ТУК