ТУК МОЖЕ ДА СЕ ИНФОРМИРАТЕ ОТНОСНО БЕЗОПАСНОСТТА СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТТА НА СОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, КАКТО И ДА ДОКЛАДВАТЕ ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ  СВЪРЗАНИ С НАШИ ПРОДУКТИ.


>>ИНФОРМАЦИЯ ЗА П.Е.Р. СЪГЛАСНО НАРЕДБАТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ГОЛЕМИ АВАРИИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ<<<

>>ИНФОРМАЦИОННИ ЛИСТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ<<<

>>>ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ<<<

>>>ДОКЛАДВАНЕ ЗА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ<<<