Газове, технологии и услуги свързани с хранително-вкусовата промишленост.


В съвременната хранително-вкусова промишленост намират приложение различни технически газове. Те се използват за охлаждане и замразяване на хранителни продукти, за газиране на напитки, при пакетиране и стерилизация на храни, в обработката и подготовката на продуктите по пътя им към крайния потребител.
Тук намират приложение – Въглеродният диоксид в неговата течна или твърда форма /сух лед/, използван за охлаждане и замразяване, за регулиране на температурата, за транспортиране на хранителни продукти. Една много голяма област на приложение на въглеродния диоксид включва газирането на напитки, и стимулиране на темповете на растеж, на плодове и зеленчуци в оранжерии.
Азотът, той се използва за предотвратяване на окисляването на хранителните продукти, за охлаждането и дълбокото замразяване на продукти като месо, риба, зеленчуци, сладкиши, плодове, готови храни и т. н.
Кислорода се използва в рибовъдство, предимствата да се използва чист кислород спрямо насищането с кислород чрез въздух, са подобрения растеж, по-добрата устойчивост на патогенните организми, по-добрия трансфер на кислорода във водата и подобреното разграждане на отпадъците, което допринася за намаляване на замърсяването на водите.
В хранително-вкусовата промишленост, газове се използват и за унищожаване на микроорганизми и предпазване на продуктите от преждевременно разваляне – опаковането в модифицирана атмосфера, контрол на температурата, контрол на въздушната среда в складове и други.
Чрез използването на газове и газови смеси, е възможно ефективно справяне с аеробни бактерии като Salmonella, Clostridium Butuliun, Moraxella или Acinobacter.Те противодействат на развитието на плесени и намаляват нивото на рН в опаковката.