Ценностите са в основата на нашия бизнес

Етичният кодекс и организационния, управленски и контролен модел

В СОЛ сме убедени, че етичните принципи, коректност и прозрачност са основните изисквания за устойчив растеж.

Спазването на Етичния кодекс гарантира, че управлението на операциите и човешките взаимоотношения, както вътре, така и извън групата, е справедливо и ефективно, като по този начин се укрепва репутацията на компаниите, които го съставляват, като в същото време се създават чувство на гордост и принадлежност сред служителите.

Организационния, управленски и контролен модел приет от СОЛ интегрира у себе си Етичния кодекс и е оперативен инструмент за прилагането на тези принципи, съдържащи се в споменатия кодекс.


Етичен Кодекс на СОЛ


Организационния, управленски и контролен модел на СОЛ

Политика ЗЗЛПСПОИН